Filmer til hjemmeside og sosiale medier

Gode idéer, manus og storyboard er viktigere enn et dyrt kamera, spesielt når film/animasjon skal bli lagt merke til – og leve – i sosiale medier. Vi passer på at historiene engasjerer og at vi holder oss godt innenfor budsjett!