Skip to content Skip to footer

Oppmerksomhet kan ikke genereres

Hva vet vi om menneskene i målgruppa? Hvilke holdninger og meninger har de, hvorfor handler de som de gjør? Hvilken rolle eller funksjon fyller vi og våre produkter/tjenester i disse menneskenes liv?

Lærebøkene sier all kommunikasjon skjer på mottakers premisser, la oss stoppe og ta det innover oss. For å ta det åpenbare først: hvis målgruppa ikke ser eller forstår, så er alt du har investert i budskap og annonsering 100% bortkastet. Det kan se bra ut og ha et imponerende høyt antall målte visninger, men det virker ikke.

På mottakers premisser betyr å se og forstå menneskene i den andre enden av budskapet. 

Hvilke forutsetninger og preferanser har de? Hvordan lever de sine liv, hva er det som driver og inspirerer dem? På mottakers premisser betyr også at budskapet må være relevant og tilpasset.

De fleste av oss er veldig gode når vi snakker til barn. Vi justerer stemmeleiet, velger ord ut barnets alder og hvilken relasjon vi har. Vi hever stemmen, snakker tydelig med korte setninger til de eldste som har nedsatt hørsel. Mottakers premisser. Neste gang du får (eller gir) beskjed om å skrive en blogg, en post eller lage en annonse om, tenk for.

Hvem skriver du for og hva vet du om dem?Det er lett å skrive, eller generere, en tekst om noe, men det er alltid et menneske – helt uten kunstig intelligens – som er mottaker av budskapet. Jeg legger merke til kommunikasjon som handler om meg og mitt, ikke om deg og ditt. Kjenn meg, forstå meg, snakk om meg, snakk til meg.

Leave a comment

– Budskap som teller og selger.

Abonnér på aktuelle trender

Trendheim © 2024. All Rights Reserved.

Go to Top