Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Konsept

Gir en lønnsom posisjon i forhold til konkurrenter som også er attraktiv for målgruppas relasjon til kategorien og avsenderen. Kommunikasjonskonseptet binder ulike budskap og virkemidler sammen slik at de får effekt utover kortsiktig resultatoppnåelse.

Alt stopper med bilen. Falck redder dagen.

– Budskap som teller og selger.

Abonnér på aktuelle trender

Trendheim © 2024. All Rights Reserved.

Go to Top