Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Oppmerksomhet kan ikke genereres

Hva vet vi om menneskene i målgruppa? Hvilke holdninger og meninger har de, hvorfor handler de som de gjør? Hvilken rolle eller funksjon fyller vi og våre produkter/tjenester i disse menneskenes liv? Lærebøkene sier all kommunikasjon skjer på mottakers premisser, la oss stoppe og ta det innover oss. For å ta det åpenbare først: hvis…

Read More

– Budskap som teller og selger.

Abonnér på aktuelle trender

Trendheim © 2024. All Rights Reserved.

Go to Top